Vertel je eigen Verhaal

SCHRIJF & COACH PRAKTIJK

Persoonlijk Leiderschap

In een persoonlijk leiderschapstraject gaan we aan de slag om jouw authentieke leiderschapsvorm te ontdekken en te ontwikkelen. Dat doen we door je zelfkennis te vergroten: Inzicht krijgen in je talent, je kwaliteiten, je kernwaarden, je verlangens en je dromen om vandaar uit te kiezen en te handelen. Keuze geeft richting. Met de helderheid van je eigen richting laat je je niet (langer) leiden door emoties, opgelegde verwachtingen door jezelf of je omgeving of vaste ingesleten patronen. Werken en leven vanuit je unieke talent en kernkwaliteiten, maakt dat je je doelen realiseert, dat je beter presteert, én met meer plezier in het leven staat. 

Hierin heb je samen te werken vanuit je essentie én vanuit je persoonlijkheid. 

Ik gebruik hierbij de theorie van de Zandloper, ontwikkeld door Margje Vos,  waarbij de onderkant staat voor je persoonlijkheid, het smalle midden voor je hart en de bovenkant voor je essentie. De persoonlijkheid kent de gelaagdheid van feiten, structuur en tegenstellingen, het smalle middenstuk staat voor keuze (en dus richting) vanuit het hart en de essentie kent de gelaagdheid van verbeelding, inspiratie en intuïtie. Door je bewust te worden van waaruit je handelt, vanuit je persoonlijkheid of meer vanuit je essentie, kun je je daartoe beter verhouden en vanuit je hart een keuze maken. Beide, zowel je persoonlijkheid als je essentie, heb je nodig om je dromen / je wensen te verwezenlijken. Op die manier geef je richting en invulling aan jouw verhaal. 

De basis is altijd je eigen biografie, je levensverhaal, je levenservaringen. Door je ervaringen krijg je inzichtelijk wat jouw levensthema's zijn en zie je de samenhang. Daarin zijn vier dimensies te onderscheiden: de fysieke, de sociale, de psychische en de spirituele dimensie. Met als centrale vraag: "Wat staat jou te doen?' Deze theorie is ontwikkeld door Susanne Kruys en Wouter Zuurbier: "De biografie als Medicijn".

Ik wil een ieder de kracht van het verhaal laten ervaren vanuit de context van de eigen biografie: Je eigen verhaal, met al je ervaringen, ups and downs, life-events, vertellen en schrijven, geeft inzicht, zelfkennis en zicht op je eigen waarden, talenten en levensmotief. 

Een persoonlijk leiderschapstraject is een op jouw wensen en behoeften afgestemd traject. Maatwerk in tijd en ruimte. Dit geldt voor de inhoud als ook voor de prijs. De gesprekken vinden plaats bij mij in de praktijk en kunnen ook afgewisseld worden met wandelen of beeldbellen. E-mailen
Bellen